Rehabilitacja dzieci

  • Wizyta diagnostyczno-terapeutyczna – 80 zł
  • Terapia (NDT Bobath, Vojta) - 30 min – 50 zł
  • Terapia (NDT Bobath, Vojta) - 60 min – 70 zł